Stadsbank

De Stadsbank helpt inwoners van de gemeente Leiden bij financiële problemen. Dit kunnen relatief kleine betalingsachterstanden zijn maar ook hoog opgelopen schulden. De Stadsbank kan hulp bieden door regelingen te treffen met de schuldeisers via een schuldbemiddeling of door de schulden (gedeeltelijk) over te nemen in de vorm van een saneringskrediet. Is een schuldregeling (nog) niet mogelijk dan kan geprobeerd worden om de schuldensituatie in ieder geval te stabiliseren. Mocht een schuldregeling uiteindelijk echt niet mogelijk zijn dan kan via de Stadsbank een beroep worden gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
De Stadsbank is convenantpartner in het “convenant voorkomen huisuitzettingen bij huurschuld”, dat in december 2008 werd ondertekend.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden