Intern toezicht

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De uitwerking van de taken en bevoegdheden van de RvC is vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen. De RvC van Ons Doel bestaat uit 5 leden. Hieronder kunt u meer lezen over de leden, en wat hun functie is binnen de Raad. 

Samenstelling:

RvC:

Einde termijn:

Herbenoembaar:

Anneke Knol

Voorzitter

15-03-2022

ja

Annette Ottolini

Vicevoorzitter

17-05-2019

nee

Herman Michels*

Lid

15-11-2020

nee

Clemens van Soest*

Lid

27-09-2019

ja

Jan Kets

Lid

15-11-2020

ja

 *Deze leden zijn op voordracht van de huurdersorganisatie HOOD benoemd.

Jan Kets (voorzitter) en Herman Michels zijn lid van de auditcommissie. Annette Ottolini (voorzitter) en Clemens van Soest (tijdelijk) zijn lid van de selectie- en remuneratiecommissie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden