Governancestructuur

Onze governancestructuur is ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. De organisatie werkt met een Raad van Commissarissen (RvC) en  een Bestuur dat bestaat uit één directeur-bestuurder. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan beschreven in het bestuursreglement. Sinds 1 mei 2015 is Christoffel Klap de directeur-bestuurder van Ons Doel, en op 1 november 2016 is hij voor 4 jaar herbenoemd. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de woningstichting, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. Onze doelstellingen hebben we vastgelegd in het ondernemingsplan 'met elkaar voor elkaar'.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden